Bódig Józsefről

A laboratórium névadója, Prof. Dr. Bódig József, az észak-amerikai faanyagtudomány legendás alakja, aki maradandót alkotott a faanyagvizsgálat, és elsősorban a famechanika területén.

Bódig József 1934. január 20-án született Göncön. Középiskolában már erdészetet tanult, majd 1954-ben kezdte meg a tanulmányait az akkori Soproni Erdőmérnöki Főiskolán. Az 1956-os forradalom leverése után, számos hallgatótársával és oktatójával együtt a kanadai Vancouver városába (British Columbia) került, itt fejezte be erdőmérnöki taniulmányait 1959-ben, majd Seattle-ben, a University of Washington-ban szerzett MSc. illetve PhD. fokozatot, 1961-ben illetve ’63-ban, ami után tanársegédként dolgozott.

1963-tól az amerikai Colorado State University-n dolgozik, ahol 1974-ben professzorrá nevezik ki. Itt végezte azokat a nagyon jelentős kutatásokat, amelyek Amerika-, sőt világszerte ismertté tették őt a famechanika területén. 1989-ben nyugdíjba vonult az egyetemrõl és az általa korábban megalapított EDM kutató, fejlesztõ és szolgáltató cég vezetőjeként a faszerkezetek tervezésével, felügyeletével és roncsolásmentes vizsgálatával foglalkozott. 162 cikke jelent meg, több könyvnek a társszerzője vagy szerzője. Az 1984-ben, B. A. Jaynenel közösen megjelent “Mechanics of wood and wood composites” (A fa és faalapú anyagok mechanikája) c. könyve a mai napig alapműnek számít a famechanika területén.

Bár Bódig professzor úr 1956-ban kényszerűségből kivándorolt Amerikába, soha nem felejtette el soproni gyökereit. Együttmûködött soproni oktatókkal, többen hosszabb-rövidebb ideig kutathattak az általa vezetett coloradoi tanszéken. Rendszeresen hazalátogatott és elõadásokat tartva tette élõvé a két egyetem kapcsolatát. Ezt a tevékenységét ismerte el az Erdészeti és Faipari Egyetem, amikor díszdoktorrá fogadta. Nyugdíjba vonulása után is fenntartotta a szoros kapcsolatot. Támogatta a Sopronban megalakított roncsolásmentes faanyagvizsgálati laboratóriumot, gyorsulásérzékelõket és erõsítõket ajándékozott a kutatómunka támogatására. A háttérbõl elektromos levelek sokaságával irányította 1994-ben az elsõ Európai Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Konferencia, 2000-ben a 12. Nemzetközi Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Konferencia megszervezését Sopronban. Mindkét esetben Õ tartotta a konferencia nyitóelõadását. Személyének volt köszönhetõ, hogy mindkét konferencián 100-nál több résztvevõt fogadhattunk. Cikkeink lektorálásával szakmai tanácsokkal segítette a laboratóriumunk munkáját.

Bódig professzor úr 2007. szeptember 12-én, 73 éves korában húnyt el, az amerikai Colorado állambeli Fort Collinsi otthonában. Ebben az évben vette fel a laboratórium a Bódig József nevet, a kitűnő professzor, kutató és szakember iránti nagyrabecsülés és tisztelet jeleként.